Prelucrarea datelor

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament Conti Grup, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Aceasta politica de confidentialitate va fi actualizata periodic, conform cerintelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Datele noastre de identificare si contact:

Conti Grup S.R.L.

Sediu: Sos. Chitilei nr. 3, Sector 1, Bucuresti.

Cod Fiscal RO13502971

Reg. Com. J40/10132/2000

Tel: 021.212.11.77/88

Fax: 021.212.11.34

Mail: office@contigrup.ro

Deoarece dorim sa va asiguram ca efectuam prelucrarea datelor dumneavoastra personale in concordanta cu cerintele legale va putem oferi orice informatii va sunt necesare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra. In cazul unor astfel de cerere va rugam sa ne transmiteti mail la office@contigrup.ro sau direct la sediul nostru, specificat anterior.

Categorii de date prelucrate si provenienta lor

In urma solicitarii dumneavoastra (cerere oferta, comanda, solicitare informatii, transmitere CV, etc.) Conti Grup prelucreaza date cu caracter personal doar cu scopul procesarii solicitarii. Dumneavoastra ne oferiti aceste date iar prelucrarea lor se realizeaza in temei legal.

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastra.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile noastre.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între noi și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Conti Grup nu transmite, nu vinde si nu distribuie datele dumneavoastra personale. Pentru executarea contractului incheiat, onorarea comenzilor sau pentru raspuns la solicitarile dumneavoastra vor fi cazuri in care se vor folosi datele minime necesare, cu informarea dumneavaoastra, pentru utilizare in relatia cu:

– furnizori de servicii de curierat;

– furnizori de servicii de plată/bancare;

– institutii ale statului, administrativ financiare, in temei legal

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către tertii de mai sus se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ce drepturi aveți

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

 • dreptul la rectificarea datelor;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul la o cale de atac judiciară;
 • dreptul de a fi notificat de către operator.

Dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale ne puteti contacta la sediul nostru, specificat anterior, sau la mail office@contigrup.ro.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

In masura in care considerati ca sunteti indreptatit sa formulati o plangere iar noi va putem ajuta vă rugăm să ne contactați. Noi vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati: prin e-mail la adresa: office@contigrup.ro sau prin poștă sau curier la adresa: șos. Chitilei nr. 3, Sector 1, Bucuresti, cu mentiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

Client Nou

Inregistrează Cont

Prin creearea unui cont vei putea face cumpărături mai rapid, vei fi pus la curent cu comenzile, si vei tine evidenţa comenziilor efectuate de tine. In plus beneficiezi de puncte de fidelitate

Continuare

Client existent